محصولات

آنتی اکسیدانت 1010

آنتی اکسیدانت 1010

2,100,000 ریال (به ازای هر کیلوگرم)
خرید پایدارکننده ی حرارتی

پایدارکننده حرارتی پی وی سی یا استابلايزر PVC

627,000 ریال (به ازای هر کیلوگرم)
استئارات کلسیم

استئارات روی ( MFQ-STEA-ZN )

900,000 ریال (به ازای هر کیلوگرم)
استئارات کلسیم

استئارات کلسیم (MFQ-STEA-CA)

836,000 ریال (به ازای هر کیلوگرم)
افزودنی سیلیکونی

افزودنی سیلیکونی

ناموجود
افزودنى ليزكننده SL-O

افزودنى ليزكننده SL-O

3,000,000 ریال (به ازای هر کیلوگرم)
آنتی اکسیدانت 168

افزودنی آنتی اکسیدانت 168

1,950,000 ریال (به ازای هر کیلوگرم)
افزودنى براق كننده OB1

افزودنى براق كننده OB1

ناموجود
افزودنى ليزكننده SL-O

افزودنى ليزكننده SL-E

ناموجود